Deň 15

 

Láska, ktorá chutí

Myslím, že to, čo im navarím, im chutí!“ smeje sa Mariam. „Väčšina z nich si príde po duplu.“ Ovdovená mama šiestich detí pomáha ako dobrovoľníčka Mary’s Meals pripravovať obrovské hrnce plné karí a ryže pre deti na Základnej škole sv. Michala v Indii. „Keď som s varením na tejto škole začínala, chodilo tu len 90 detí. Teraz ich je 249. Je to obrovský nárast a znak toho, že Mary’s Meals povzbudzuje deti, aby sa učili a chodili do školy, kde sa budú môcť zároveň chutne najesť.“ Podobne ako v prípade mnohých ďalších kuchárok v kuchyniach Mary’s Meals po celom svete, aj Mariam má medzi deťmi, ktoré dostávajú Mary’s Meals, svojho vlastného syna – Pradipa.

Mariam do školy nechodila a sama hovorí, že je negramotná. “Nechcem, aby deti v našej komunite dopadli rovnako. Dúfam, že sa z nich stanú vzdelaní ľudia.

Vďaka Mariam a ďalším dobrovoľníkom z mnohých krajín, ktorí službe venujú svoj čas a vkladajú do nej srdce, môže Mary’s Meals sýtiť už
1 504 471 detí každý školský deň.