Deň 11

 

Z knihy zakladateľa Mary’s Meals: Búda, ktorá sýti milión detí

V tieni stromov a školských stien deti ticho hltali lahodný pokrm, kašu Mary’s Meals. Neskôr sa so širokými úsmevmi vracali späť do tried. Za otvorenými dverami som uvidel tabuľu, na ktorej bolo napísané: “Čo môžeš dať Pánovi?” Túto otázku učiteľ položil deťom už ráno. Pod ňou boli úhľadne písané detské odpovede:

“Svoje ruky.”
“Svoj život.”
“Svoju dušu.”
“Svoje piesne.”
“Svoje sny.”