Ako prispieť?

Poskytnutie jedného jedla denne v mieste vzdelávania priláka chronicky hladujúce deti do školských tried

Prečo podporiť?


 • 18 000 detí denne zomiera od hladu a na choroby spojené s hladom
 • vo svete je 775 miliónov negramotných ľudí
 • 43% detí v rozvojových krajinách nevyrastie tak, ako by malo


Keď sa pozrieme na svet a počujeme o tak veľkom rozsahu chudoby a hladu, môže to v nás vyvolávať skôr pocity rezignácie ako odhodlania. Je to tak. Možno nedokážeme zmeniť hlad vo svete, no dokážeme zmeniť svet jednému dieťaťu a to stojí za to! Príčinou hladu je chudoba a príčinou chudoby je hlad a prvé, čo hladné dieťa potrebuje, je jedlo. Ak sa však majú ľudia rozvojových krajín brániť korupcii, viesť zodpovedne svoju vládu, vedieť pestovať svoje vlastné plodiny, potrebujú k tomu aspoň základné vzdelanie. Poskytnutie jedného jedla denne v mieste vzdelávania priláka chronicky hladujúce deti do školských tried, kde sú schopné získať vzdelanie, ktoré sa im stane cestou z chudoby.

 • Naším cieľom je umožniť ľuďom, aby ponúkli svoje peniaze, dobrá, veci, zručnosti, čas, či modlitbu a prostredníctvom toho všetkého poskytli tú najefektívnejšiu pomoc ľuďom v núdzi v extrémnej chudobe v najchudobnejších oblastiach sveta
 • Iba € 15.60 = £ 13.90 / $ 19.50 * pokrýva náklady na stravovanie jedného dieťaťa po celý školský rok.Cena jedného jedla je 8 eurocentov.Pre mnoho detí je pokrm od Mary´s Meals jediným jedlom dňa
 • Mary´s Meals do dnešného dňa poskytli viac ako miliardu pokrmov zbedačeným deťom v chudobných oblastiach sveta. Miliardy pokrmov boli naservírované aj v indickej Noida v roku 2017
 • V miestach, kde funguje program Mary´s Meals, sa zvyšuje počet detí zapísaných do škôl a zlepšuje sa ich dochádzka, školské výsledky, ubúda hladu, znižuje sa frekvencia absencie a neukončenia školskej dochádzky, zlepšuje sa schopnosť sústredenia a udržanie informácie, rodičia prežívajú menej obáv a deti sú šťastnejšie
 • Sme zaviazaní držať naše prevádzkové náklady čo najnižšie, aby sa tak minimálne 93% z darov mohlo použiť na naše charitatívne aktivity
 • Sme rozhodnutí dodržať náš prísľub jedného výživného jedla denne deťom, ktoré sú účastníkmi nášho programu. Kedykoľvek financie dovolia, snažíme sa nasýtiť každé ďalšie hladujúce dieťa
 • Mary´s Meals je širokým celosvetovým hnutím - neoddeliteľnou súčasťou našej práce je zapojiť čo najviac ľudí s vedomím, že každý z nás je jedinečnou súčasťou našej misie. Organizácia Mary´s Meals by nemohla fungovať bez nadšených, motivovaných dobrovoľníkov, pričom Mary´s Meals je založené na rešpekte a spája ľudí všetkých vierovyznaní i bez vyznania
 • V krajinách, kde Mary´s Meals pôsobí, je tento program uskutočňovaný prostredníctvom miestnych komunít.Matky detí, ktoré dostávajú v škole jedlo, vstávajú skoro ráno, aby pripravili všetko potrebné na varenie a servírovanie jedla. Tamojší ľudia sa zapájajú do projektu Mary´s Meals ako dobrovoľníci
 • Kedykoľvek je to možné, jedlá Mary´s Meals sú pripravované z lokálne vypestovaných surovín, s cieľom podporiť miestnu ekonomiku
 • Hnutie Mary´s Meals je nezávislé na vládnych organizáciách v krajinách, kde pôsobí, ale má trvalý záujem s nimi spolupracovať
 • Kampaň "Sponzorujte školu" dáva možnosť jedincom, rodinám, firmám, náboženským skupinám, klubom a školám pokryť náklady na stravovanie celej školy v Malawi alebo Libérii počas jedného školského roka
 • Súčasne s naším hlavným stravovacím programom organizujeme tiež projekt "Školské batôžky", ktorý umožňuje darcom poskytnúť základné školské potreby deťom, ktoré sú súčasťou programu Mary´s Meals.Do dnešného dňa sme sprostredkovali deťom 500 000 batôžkov so základnými školskými potrebami

Matka Tereza: “Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 15,60€ je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem viac info