Vybehaj v Tatrách jedlo jednému dieťaťu na celý školský rok!


Charitatívny beh Mary’s Meals Charity Run Vysoké Tatry je organizovaný na podporu projektu Mary’s Meals, ktorý poskytuje jedlo v škole už pre viac ako 1,6 milióna detí žijúcich v extrémnej chudobe s cieľom dostať ich do školy. Celá výška štartovného vo výške 18,30 EUR pôjde na podporu projektu a pokryje náklady na stravovanie jedného dieťaťa počas celého školského roka.

Zo štartovného 18,30 EUR zaplatíte 100% nákladov na zabezpečenia jedla jednému dieťaťu počas celého školského roka a pomôžete mu získať vzdelanie. Beháte čisto na charitu. Deti súťažia zdarma.Okrem skvelého pocitu máme pre bežcov prichystané:

 • kvalitné bežecké tričko pre prvých 100 prihlásených dospelých účastníkov
 • medailu pre každého (dospelých aj deti),
 • atraktívne ceny na zlosovanie od sponzorov (upresníme neskôr)
 • nápoje a občerstvenie
 • sprievodný charitatívny koncert
 • zaujímavé atrakcie pre deti
 • účastnícky certifikát a cieľové video na stiahnutie z on-line výsledkovej listiny

Kedy: sobota 19.9.2020,

 • štart o 10:00 hod.

Kde: Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica (centrálny mestský park)


Disciplíny a registrácia:

Mary’s Meals RUN (8km) – muži/ ženy. >>>registrácia<<<
Mary’s Meals Nordicwalking (8km) – muži/ ženy >>>registrácia<<<
Mary’s Meals KIDS (detské behy) >>>registrácia<<<

 • preteky lezúňov (batoľatá do 2 rokov)
 • preteky detí na odrážadlách
 • beh (80m) - deti do 6 rokov (rok nar. do 2014) – dievčatá/chlapci
 • beh (250m) - deti 7-11 rokov (rok nar. 2009-2013) – dievčatá/chlapci
 • beh (800m) - 12-15 rokov (rok nar. 2005-2008) – dievčatá/chlapci

Trať behu (Tatranská Lomnica - 8km):

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Štartovné:

 • Mary’s Meals RUN a NW (8km): 18,30 EUR (celá suma pôjde na charitatívny projekt Mary’s Meals ako súčasť verejnej zbierky)
 • Mary’s Meals KIDS: deti súťažia zdarma

Registrácia: prihlášky cez on-line registračný formulár(linky sú aj hore pri jednotlivých disciplínach).

Prezentácia prihlásených účastníkov a vyzdvihnutie si štartovných čísiel v areáli centrálneho mestského parku v Tatranskej Lomnici ( pódium) v deň behu v čase 8.00 – 9.00 (do 9.30 pre detské disciplíny)

Vekový limit účastníkov:

Beh a NW (8km) - 16 rokov

Kontakt: beh@marysmealsslovensko.sk

Dôležité upozornenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckych limitov, ktoré je oprávnený určiť podľa povolení od príslušných orgánov, kapacitných možností a okolností súvisiacich s organizáciou podujatia. Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Štartové číslo je neprenosné na inú osobu.

Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť, má platné zdravotné poistenie (odporúčame mať pri sebe kartičku poistenca) a zodpovedá za svoj zdravotný stav počas behu (pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku). Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať návštevný poriadok TANAPu a pokyny organizátorov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Na trase podujatia nie je povolené pre divákov používať technické prostriedky na povzbudzovanie pretekárov (napr.rapkáče, trúby, sirény).

Organizátor si vyhradzuje právo udeliť sankcie a vylúčiť z pretekov pretekárov v prípade nedodržania základných pravidiel slušnosti a poriadku (napr. ohadzovanie odpadkov mimo určené koše), nešportového správania (napr. zámena štartovných čísel, skracovanie trate) alebo ohrozovania bezpečnosti účastníkov.

V prípade nepriaznivej epidemologickej situácie a súvisiacich opatrení, poveternostných podmienok a iných okolností, ktoré by mohli ohroziť životy a zdravie pretekárov ako i v prípade vis maior si organizátor vyhradzuje právo trasy modifikovať, skrátiť, zaviesť špeciálne opatrenia prípadne preteky zrušiť bez náhrady.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.


“Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Matka Tereza

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 18,30€ je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem prispieť